איגודים

האיגודים המקצועיים, אשר הוקמו בעידוד ובתמיכת מרכז השלטון המקומי, הינם גופים המסייעים ומייעצים למרכז, כל אחד בתחומו.

 

לפעילותם חשיבות רבה, בעיקר חשיבות מקצועית, שכן כל אגודה מורכבת מאנשי מקצוע רלוונטיים המשולבים בפעילות המרכז על כל גווניו ותחומיו ובהתאם לצרכיו. הם מייצגים את מרכז השלטון המקומי בוועדות השונות של הכנסת, נוטלים חלק במו"מ לקראת חתימה על הסכמים קיבוציים, חברים קבועים בוועדות של מרכז השלטון המקומי וכמו כן נוטלים חלק בישיבות מקצועיות מעת לעת.

עבור לתוכן העמוד