מינהל חינוך וחברה אירח סטודנטים לחינוך בלתי פורמלי הלומדים בבית ברל

מינהל חינוך וחברה אירח סטודנטים לחינוך בלתי פורמלי הלומדים בבית ברל

מינהל חינוך וחברה במרכז השלטון המקומי ארח בינואר סטודנטים מבית ברל, במסלול ללימודי חינוך בלתי פורמלי, ליום היכרות עם המרכז ופועלו.

צוות המינהל סקר את תפקיד המרכז ופועלו בדגש על נושאים של סדר היום.

במהלך היום הועלו סוגיות מהשדה, ומקרי בוחן לתהליכי חקיקה וסוגיות משפטיות שנסקרו על-ידי היועצת המשפטית עו"ד נועה בן אריה.

 

עבור לתוכן העמוד