פרוייקט הדרכת מנהלי היסעים ברשויות לשימוש בתוכנת דיווח להסעות חינוך מיוחד

החודש הסתיים בהצלחה פרוייקט הדרכת 250 מנהלי היסעים ברשויות המקומיות לשימוש בתוכנת הדיווח החדשה של משרד החינוך 'מסלולים' להסעות בחינוך המיוחד.

פרוייקט הדרכת מנהלי היסעים ברשויות לשימוש בתוכנת דיווח להסעות חינוך מיוחד

החודש הסתיים בהצלחה פרוייקט הדרכת 250 מנהלי היסעים ברשויות המקומיות לשימוש בתוכנת הדיווח החדשה של משרד החינוך 'מסלולים' להסעות בחינוך המיוחד.  התוכנה תאפשר לרשויות לדווח על המסלולים והתלמידים המוסעים בהם, תוך שימוש במערכת המידע הגאוגרפית
של המשרד- GIS, ובמאגרי המידע של משרד החינוך, דיווח שעל בסיסו יתקבל חלקו של המשרד במימון ההסעות.

ההדרכה התקיימה על ידי משרד החינוך בשיתוף מינהל חינוך וחברה של מרכז השלטון המקומי, שיתוף אשר הביא להיערכות ולהתגייסות מרובה מצד הרשויות למען להצלחת הפרוייקט.

עבור לתוכן העמוד