נוהל למידה מרחוק בחירום

נוהל למידה מרחוק בחירום

בין התאריכים 22/2/15 – 1/3/15 יקיים משרד החינוך תרגול למידה מרחוק בשעת חירום.

חומרים נוספים והנחיות בנושא נמצאים באתר משרד החינוך בחלוקה על פי מחוזות ועל פי שכבות הגיל והחינוך המיוחד:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/LMS/LemidhaMerachok/
להלן מסמך משרד החינוך בנושא:

עבור לתוכן העמוד