הסדרת הליך ההתקנה והשימוש במצלמות במוסדות חינוך

הסדרת הליך ההתקנה והשימוש במצלמות במוסדות חינוך

לאחרונה הוציא משרד החינוך חוזר"מצלמות במוסדות חינוך – הסדרת הכנסתן ואופן התקנתן". החוזר מדגיש את החשיבות בשמירה על הזכות לפרטיות ובמניעת פגיעה בצנעת הפרט.

עבור לתוכן העמוד