רישום לגנים ולביהס לשנה"ל תשע"ז

רישום לגנים ולביהס לשנה"ל תשע"ז

מצ"ב חוברת הנחיות לרישום לגני ילדים וביה"ס לשנת הלימודים תשע"ז.

 

מצ"ב גם לינק לאתר אמח"י לנוחיותכם:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MinhalPedagogi/Agafim/amhi/amhi.htm\

 

עבור לתוכן העמוד