חוק ההסדרים ותקציב המדינה לשנים 2017-2018

חוק ההסדרים ותקציב המדינה לשנים 2017-2018

 

רצ"ב לינק להחלטות ממשלה מיום 12 באוגוסט 2016

 

 

רצ"ב לינקים לתזכירי חוק נבחרים:

 

קרן לצמצום פערים ברשויות המקומיות 

 

דמי פיתוח

מים וביוב

שונות

עבור לתוכן העמוד