מצגות מיום העיון לגזברי הרשויות המקומיות בנושא חוק ההסדרים ותקציב המדינה לשנים 2017-2018

מצגות מיום העיון לגזברי הרשויות המקומיות בנושא חוק ההסדרים ותקציב המדינה לשנים 2017-2018

רצ"ב המצגות שהוצגו ביום עיון לגזברי הרשויות המקומיות ולעוסקים בתחום הכספים בשלטון המקומי, בנושא חוק ההסדרים ותקציב המדינה לשנים 2017-2018.

עבור לתוכן העמוד