תכנית ביקורת הסעות של משרד הרווחה

1/09/2014

תכנית ביקורת הסעות של משרד הרווחה

רצ"ב תוכנית ביקורת הסעות של משרד הרווחה, אשר גובשה בעקבות תהליך הפקת לקחים משותף למרכז השלטון המקומי, איגוד הגזברים וחשבות המשרד.

 

עורך: איתי חוטר - סמנכ''ל כלכלה

עבור לתוכן העמוד