שיעור עדכון ארנונה לשנת 2014

21/11/2013

שיעור עדכון ארנונה לשנת 2014

בהתאם לפרסום משרד הפנים, שיעור העדכון של הארנונה לשנת 2014 הינו כדלקמן:

סה"כ שיעור העדכון לשנת 2014 (לרשות שאינה רשות עצמאית כהגדרתה בחוק): 3.36%

על פי החוק, שיעור העדכון ברשות עצמאי כהגדרתה בחוק, יהיה גבוה ב – 0.3%, לפיכך שיעור העדכון לשנת 2014 ברשות עצמאית עומד על 3.66%

» רצ"ב קישור לפרסום האמור ולתחשיב המפורט, באתר משרד הפנים

 

שם המפרסם: איתי חוטר - סמנכ''ל כלכלה

עבור לתוכן העמוד