תיקוני החקיקה של חוק תאגידי מים וביוב במסגרת חוק ההסדרים

11/08/2013

תיקוני החקיקה של חוק תאגידי מים וביוב במסגרת חוק ההסדרים

רצ"ב מכתב מאת יו"ר מרכז השלטון המקומי מר שלמה בוחבוט ומר יוסי נשרי ראש עיריית קרית אונו לראשי הרשויות בנושא תיקוני החקיקה של חוק תאגידי מים וביוב במסגרת חוק ההסדרים, בנוסף רצ"ב מסמך שהוכן ע"י סמנכ"ל היחידה הכלכלית במש"מ והיועמ"ש למש"מ ובו מפורטים דברי ההסבר לתיקוני החקיקה.

שם המפרסם: איתי חוטר - סמנכ''ל כלכלה

עבור לתוכן העמוד