העלאת שכר ושיפור תנאים לעובדי קבלן בגופים ציבוריים

11/08/2013

העלאת שכר ושיפור תנאים לעובדי קבלן בגופים ציבוריים

מליאת הכנסת אישרה ביום 31 ביולי 2013 בקריאות השנייה והשלישית את הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בענפי השמירה והניקיון לגופים ציבוריים, התשע"ג-2013, שהגישה הממשלה.

 
חודש דצמבר 2012 נחתם הסכם בין מדינת ישראל להסתדרות. ההסכם קבע שיפור של תנאי ההעסקה של עובדי קבלני שירות בתחום השמירה והניקיון, שמועסקים במסגרת התקשרויות עם המדינה.

 

ההצעה קובעת כי כל גוף ציבורי יחויב לכלול במסגרת הסכמי התקשרות עתידיים שלו עם קבלני שרות בתחום שמירה וניקיון הוראות בדבר חובת הקבלן להחיל על עובדיו את תנאי העבודה האמורים. בנוסף קובעת ההצעה כי ניתן יהיה לאכוף את הפרת חלק מההוראות שקבועות בה במסגרת החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011.

שם המפרסם: איתי חוטר - סמנכ''ל כלכלה

עבור לתוכן העמוד