רפורמה בתאגידי המים

5/06/2013

רפורמה בתאגידי המים

מרכז השלטון המקומי ומשרד האוצר הגיעו להסכם על יישום רפורמה בתאגידי המים והביוב.

על פי מתווה ההסכם, החל משנת 2014 יוכרו כל תאגידי המים הקיימים כתאגידים אזוריים לצורך חישוב עלויות התפעול, כך שסך התשלומים עבור פעילותם יהיה נמוך משמעותית מהמצב כיום. המתווה החדש יאפשר לתאגידי המים לבחור אחת מבין 3 חלופות:

  • מיזוג מלא בין תאגידים קיימים, כך שכל הנכסים יאוחדו לתאגיד אחד.
  • תאגוד אזורי במתווה שיאפשר שיתוף בין תאגידים בנושאי תפעול והנהלה.
  • השארת התאגידים הקיימים במתכונתם הנוכחית.

החקיקה שתאפשר תאגוד אזורי, תוגש במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2013 – 2014 שתכלול גם את השלמת החקיקה על פי המלצות "ועדת ניסן", להסדרת יחסי השלטון המקומי עם תאגידי המים.

 שם המפרסם: איתי חוטר - סמנכ''ל כלכלה

עבור לתוכן העמוד