עמותות רווחה לגמלאים המבוטחים בפנסיה תקציבית

4/04/2013

עמותות רווחה לגמלאים המבוטחים בפנסיה תקציבית

רצ"ב הוראות לביצוע תשלום קרן הרווחה לגמלאים בפנסיה תקציבית, בהתאם להחלטת ועדת המעקב מיום 18/3/2013 ומכוח סעיף 19 להסכם קיבוצי (מסגרת) שנחתם ביום 17/4/2008.

 

שם המפרסם: איתי חוטר - סמנכ''ל כלכלה

עבור לתוכן העמוד