עדכון אוטומטי בתעריפי הארנונה לשנת 2013

5/11/2012

עדכון אוטומטי בתעריפי הארנונה לשנת 2013

בהתאם לאמור בפרק ד' בחוק ההסדרים ולתיקון מס' 9 מ- 2006 לחוק הנ"ל, מתעדכנים תעריפי הארנונה ברשויות המקומיות מידי שנה במקדם הבנוי מ- 50% התייקרות מדד המחירים לצרכן ו- 50% התייקרות מדד השכר הציבורי. מן התוצאה המתקבלת מפחיתים 20% בגין מה שמכונה מקדם "התייעלות". כזכור, המדדים הנלקחים בחשבון הם אלו הידועים ב-20 באוקטובר השנה לעומת אלו שהיו ידועים ב-20 באוקטובר בשנת 2011.

הרצת הנוסחא שבוצעה בתאריך 21.10.12 מצביעה על כך שבשנת תקציב 2013 יעמוד שיעור ההתייקרות האוטומטי של הארנונה לעומת שנת התקציב 2012 על 2.3%.

 

שם המפרסם: איתי חוטר - סמנכ''ל כלכלה

עבור לתוכן העמוד