שיעור הפרשות המעסיק לביטוח לאומי

5/11/2012

שיעור הפרשות המעסיק לביטוח לאומי

ביום ה-6 באוגוסט התקבל בכנסת חוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012.
 

במסגרת החוק התקבל תיקון לחוק הביטוח הלאומי (תיקון 143) - התיקון לחוק מתקן את לוח י' לחוק הביטוח הלאומי, וקובע כי שיעור דמי הביטוח הנגבה ממעסיקים על החלק העולה על 60% מהשכר הממוצע, 

 

שם המפרסם: איתי חוטר - סמנכ''ל כלכלה
 

עבור לתוכן העמוד