דגשים בהכנת תקציב הרשות לשנת 2015

22/12/2014

דגשים בהכנת תקציב הרשות לשנת 2015

דגשים בהכנת תקציב הרשות לשנת 2015:

רצ"ב מסמך שהוכן ע"י היחידה הכלכלית במרכז השלטון המקומי הכולל הערכות שונות ונקודות שיש לקחת בחשבון בעת הכנת התקציב לשנת 2015.

בנוסף, רצ"ב נייר בנושא הקדמת המועדים לאישור צו הארנונה באדיבות עו"ד נועה בן אריה.

עבור לתוכן העמוד