תכנית ביקורת הסעות של משרד הרווחה

1/09/2014

תכנית ביקורת הסעות של משרד הרווחה

רצ"ב תוכנית ביקורת הסעות של משרד הרווחה, אשר גובשה בעקבות תהליך הפקת לקחים משותף למרכז השלטון המקומי, איגוד הגזברים וחשבות המשרד.
עבור לתוכן העמוד