נוהל משרד הפנים בנושא יישום מנגנון תמרוץ רשויות מקומיות למתן היתרי בנייה

29/12/2014

נוהל משרד הפנים בנושא יישום מנגנון תמרוץ רשויות מקומיות למתן היתרי בנייה

רצ"ב נוהל שפורסם ע"י משרד הפנים בנושא יישום מנגנון תמרוץ רשויות מקומיות למתן היתרי בנייה
עבור לתוכן העמוד