הנושא: קול קורא 2015 - הקרן לשמירה על השטחים הפתוחים

12/01/2015

הנושא: קול קורא 2015 - הקרן לשמירה על השטחים הפתוחים

בימים האחרונים פורסם קול קורא מטעם רשות מקרקעי ישראל, בדבר הזמנה להגשת הצעות לקבלת תמיכה ומימון מהקרן לשמירת השטחים הפתוחים.

רצ"ב הלינק לקול הקורא:

http://www.land.gov.il/static/p307.asp

 

עבור לתוכן העמוד