תעריפי מינימום ומקסימום בארנונה לשנת 2015

26/01/2015

תעריפי מינימום ומקסימום בארנונה לשנת 2015


משרד הפנים פרסם את תעריפי המינימום והמקסימום בארנונה לשנת 2015, ע"פ שיעור העדכון השנתי של תעריפי הארנונה לשנה זו.

רצ"ב הקישור לפרסום:


http://www.moin.gov.il/Subjects/MunicipalRate/Documents/tarif-minmax2015.pdf

עבור לתוכן העמוד