שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2016

שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2016

משרד הפנים פרסם את שיעור העדכון של תעריפי הארנונה לשנת 2016.
על פי התחשיב כמפורט להלן, שיעור העדכון יעמוד על 1.27%.

רצ"ב קישור לאתר משרד הפנים:

http://www.moin.gov.il/Subjects/MunicipalRate/Pages/default.aspx.

עבור לתוכן העמוד