ביזור סמכויות לרשויות המקומיות לאישור חוזים אישיים

ביזור סמכויות לרשויות המקומיות לאישור חוזים אישיים

משרד הפנים מקדם ביזור סמכויות לרשויות מקומיות בעלות איתנות פיננסית, באמצעות אישור חוזים אישיים ללא צורך באישור כל חוזה אישי

מול משרד הפנים.

 

רצ"ב הקישור לפרסום-

  

http://www.moin.gov.il/Pub
licationsAndUsefullInfo/PressAnnouncements/Pages/bizur.aspx

 

עבור לתוכן העמוד