דגשים בהכנת תקציב הרשות המקומית לשנת 2016

דגשים בהכנת תקציב הרשות המקומית לשנת 2016

רצ"ב מסמך שגובש על ידי היחידה הכלכלית במרכז השלטון המקומי, הכולל הערכות שונות ונקודות שיש לקחת בחשבון בעת הכנת התקציב לשנת 2016.

עבור לתוכן העמוד