ביקור משלחת צוערי עתידים לשלטון המקומי באירופה - 2014

ביקור משלחת צוערי עתידים לשלטון המקומי באירופה - 2014

משלחת בוגרי תכנית עתידים לשלטון המקומי ביקרה לאחרונה בבריטניה וגרמניה כחלק מתהליך הכשרתם הכולל לימודים לתואר ראשון באוניברסיטת בן גוריון. הצוערים אשר סיימו לאחרונה את לימודיהם ביקרו בערים מרכזיות במדינות אלו בסיוע מינהל קשרי חוץ במרכז השלטון המקומי. מטרת המפגשים באירופה היתה קבלת השראה מרשויות מקומיות בגרמניה ובריטניה תוך שיחות עם גורמי מקצוע ומומחי תוכן.

משסיימו הבוגרים את לימודיהם הם הוצבו במשרות מובילות ברשויות מקומיות נבחרות בפריפריה בדגש על הנגב והגליל.

עבור לתוכן העמוד