תכנית העבודה למינהל קשרי חוץ לשנת 2017

תכנית העבודה למינהל קשרי חוץ לשנת 2017


החזון:

מינהל קשרי חוץ בשלטון המקומי מהווה גוף מוביל, יוזם ומשפיע בפיתוח קשרי החוץ של מרכז השלטון המקומי והרשויות המקומיות בזירה הבינלאומית. זאת, בראיית התועלות לרשויות המקומיות ומתוך זיקה לאינטרסים הלאומיים והבינלאומיים של מדינת ישראל. 

בשנים האחרונות תפקידם של ראשי ערים בכפר הגלובאלי הולך ומתעצם. כוחן של מדינות הלאום פוחת, בעוד שקהילות, תרבויות, ערים ורשויות מקומיות תופסות מקום מרכזי בהתוויית וניהול מדיניות המשפיעה על חייו של התושב באשר הוא.

במציאות מדינית לא פשוטה, המציבה את המדינה בפני אתגרים משמעותיים גם בזירה הבינלאומית, יש בידי ראשי הערים כדי להרגיע את הרוחות, לייצג את הערכים האוניברסאליים החשובים של המדינה ותושביה בפני העולם, וכן- ל"ייצא" את הטוב, היפה והערכי במסגרת העשייה החברתית, הכלכלית והטכנולוגית, המתבצעת מדי יום ברשויות המקומיות.

מנהל קשרי חוץ נכון לכוון בהקשר זה כל ראש עיר המעוניין בכך, וכן המינהל ימשיך גם השנה לאתר יוזמות אופרטיביות בזירה הבינלאומית בעבור תושבי הרשויות המקומיות ברחבי הארץ.

 
תכנית עבודה לשנת 2017:
 

1. איתור תחרויות בינלאומיות, קולות קוראים וכנסים ייחודיים

 

מטרות ויעדים:

 • הנגשת במות בינלאומיות במטרה להעלות את קרנן של רשויות מקומיות ישראליות בחו"ל, על רקע העובדה שרובן אינן מוכרות כלל.
 • היצע של שלושה כנסים/תחרויות בינ"ל ושלושה קולות קוראים.

פעולות לביצוע

 • סריקת אתרים בינלאומיים שונים, כגון אתר האיחוד האירופי, ארגון הגג של כל מרכזי השלטון, ה-UCLG  וכו', עפ"י "מפת הדרכים" שהתווינו בנדון.
 • קשר שוטף עם שגרירויות זרות וגופים בינלאומיים שונים.

2. חיזוק הקשר עם ארה"ב והפיכת 2017 לשנת ארה"ב בשלטון המקומי

 

מטרות ויעדים:

 • בניית קשרים חדשים עם לפחות 10 רשויות מקומיות חדשות בארה"ב.
 • קידום יחסי עם-אל-עם בין ישראל לבין ארה"ב.
 • מטרת משנה- חיזוק הקשר האסטרטגי בין המדינות.
 • היכרות בלתי אמצעית של יו"ר המש"מ וראשי רשויות בישראל עם ראשי ערים בכירים בארה"ב.
 • מפגש למידה מועיל לנמנים על משלחת ראשי הרשויות במאי, לרבות שת"פים אופרטיביים בין רשויות מקומיות בישראל ורשויות ב-SCAG.
 • משלחת ראשי רשויות, להם תכניות עסקיות למיזמים עירוניים למטרות רווח, למפגש פסגה עם הנהלת הבונדס, הנהגת הUSCM ועם יהודים אמריקנים- במטרה לייצר ליווי של יהודים שהם אנשי עסקים לערים בישראל ויצירת במה להתעניינות בהשקעות בפרויקטים עירוניים בישראל (מטעמים חברתיים וציוניים).

פעולות לביצוע

 • המשך שת"פ אסטרטגי עם ארגונים אמריקנים מוניציפאליים (SCI , SCAG, ICMA).
 • יצירת נתיב לקידום קשר עם ארגון ראשי הערים הגדולות USCM, באמצעות יו"ר הארגון הנכנס, ראש עיריית ניו אורלינס.
 • ביסוס שת"פ קונקרטי עם איגוד .הערים בדרום קליפורניהSCAG  
 • איתור משקיעים אמריקניים בפרויקטים אורבאניים בישראל, בשת"פ עם הקונסוליות שלנו בניו יורק ובמיאמי ועם משרד הכלכלה ונציגיו בארה"ב.
 • עבודה מתמדת מול השגרירות האמריקנית בישראל, לרבות איתור מענקים.
 • עבודה עם ומול מחלקת צפון אמריקה במטה משרד החוץ בירושלים.

3. העמקת הקשר עם ארגונים יהודיים

 

מטרות ויעדים:

 • ביקור בכירי ה-AJC בשתי רשויות מקומיות.
 • פגישות עם נציגות של 5 ארגונים יהודיים עם נציגות בישראל, על מנת לתאם פעילות.
 • השלמת פרויקט העברת התרומה ממגבית צרפת לשלומי.
 • מעקב וליווי התוכנית מול ראשי הרשויות, לכדי מימוש של לפחות 10 ראשי ערים שישתתפו בפרויקט לרבות משלחת לארה"ב.
 • שילוב חברי המשלחת של ראשי הרשויות לארה"ב ביום היכרות עם קהילות ופדרציות יהודיות מרכזיות בארה"ב. 
 •  הידוק קשר עם נציגי קהילות יהודיות בצפון אמריקה.
 • ערב היכרות של ראשי רשויות בניו יורק עם הנהלת והנהגתה היהודית אמריקנית של ה"בונדס"
 • אירוח של 5 משלחות יהודים מהעולם ברשויות מקומיות שונות.

פעולות לביצוע

 • ביקור בכירי ה- AJC- הוועד היהודי-אמריקני, ברשויות מקומיות וחיבורים נלווים.
 • חיבור בין פילנתרופים יהודים לבין פרויקטים עירוניים.
 • המשך מעקב אחר הקמת מרכז צעירים בשלומי ע"י מגבית צרפת.
 • עבודת משותפת עם עמותת "גשר" המעודדת היכרות בלתי אמצעית של ראשי רשויות עם העולם היהודי (בשיתוף עם משרד ההסברה והתפוצות).
 • העמקת הקשר עם ארגון ה-JFNA.
 • השתתפות בכנס השנתי של ארגון הגג של הפדרציות היהודיות בצפון אמריקה –GA; אייפאק; IAC.
 • הידוק הקשר עם הנהלת הבונדס העולמי.
 • הידוק הקשר עם חטיבת תפוצות במטה משרד החוץ בירושלים לטובת הבאת משלחות של יהודים מהעולם לרשויות מקומיות שונות.

4. שימור והעמקת הקשר עם ארגונים בינ"ל

 

מטרות ויעדים:

 • הכללת הנציגות הדיפלומטית הבכירה בוועידת השלטון המקומי ב-2017; רתימת כ-80-100 ראשי רשויות מהעולם לוועידה ב-2018.
 • ייצוג ישראלי מוניציפאלי בכ-2 כנסים של ה-CEMR וה-UCLG במטרה להעלות את קרנן של הרשויות המקומיות הישראליות בחו"ל ובכך, לפתוח עבורן דלתות למשקיעים זרים, פילנתרופים, גורמים עמם ניתן לקדם פרויקטים משותפים, ועוד.
 • ייצוג מקצועי בודד בכנס השנתי של ארגון ARLEM על מנת להתוות את דרך ההמשך
 • ייצוג מש"מ ב-2 כנסים בינ"ל ו-2 תערוכות בינלאומיות, למעט ה-UCLG  וה-CEMR המוזכרים לעיל.

פעולות לביצוע

 • שיווק כנס בינלאומי של מש"מ ב-2018 לרגל 80 שנות קיום למש"מ!
 • תשלום דמי חבר שנתיים לארגוני הגג CEMR ו- UCLG (המקבילה של השלטון המקומי העולמי לאו"ם) והשתתפות בכנסים השנתיים של ארגונים אלה.
 • חיזוק הקשר עם גופים מולטילטרליים במרחב האירופי, דוגמת מועצת אירופה, ARLEM ועוד.
 • לבסס את מעמד המש"מ בתערוכות בינלאומיות אורבאניות משמעותיות.

  5. פרויקטים מיוחדים

 

מטרות ויעדים:

 • יעד איכותי- חיזוק הקשר בין העמים הישראלי והגרמני. למידה ממודלים ופרויקטים אורבאניים מוצלחים בגרמניה ויישומם בישראל.
 • יעד כמותי- אירוח משלחת גומלין אחת מגרמניה מארגון ה- DBBJ (איגוד מקצועי ו/או ראשי ערים).
 • יעד כמותי- יצירת פלטפורמה נוספת לשיווק ערי ישראל כיעדים תיירותיים בעבור תיירים סינים+ביקור בישראל של אישיות בכירה סינית משנגחאי עם משלחת סוכני תיירות סינים.
 • יעד איכותי נלווה- חיזוק הקשר בין העמים הישראלי והסיני. למידה ממודלים ופרויקטים אורבאניים מוצלחים בסין ויישומם בישראל.
 • יעד כמותי נוסף- אירוח משלחת אחת של ראשי ערים מסין לישראל, בחסות ארגון ה-CPAFFC.
 • רתימת 5 מחלקות החינוך הנוער והצעירים ברשויות המקומיות לפרויקט מיגור אנטישמיות ושנאת זרים, בשת"פ עם משה"ח.
 • שילוב יוזמה אורבאנית ישראלית יוצאת דופן אחת בכנס ראשי ערים המדובר, לרבות עירוב מספר דומה של ראשי רשויות ישראלים- יהודים וערבים- כמספרם של ראשי הערים המבקרים בישראל.
 • שיווק הכנס הבינלאומי בכל כנס בינלאומי אפשרי. רתימת כ100-80 ראשי ערים מהעולם לישראל במסגרת הכנס, והובלת קונספט בעל זיקה לזירה הבינלאומית.
 • יעדים איכותיים- העלאת קרנן של הרשויות המקומיות בישראל באמצעות אנשי המקצוע; לקדם יחסי עם-אל-עם בין גורמים בזירה הבינלאומית לבין ישראל, באמצעות הערים; עידוד חילופי ידע מקצועיים בנושאים בעלי זיקה לשלטון המקומי- פיתוח כלכלי, רווחה ועוד.
 • יעדים כמותיים:
 • הוצאת משלחת מקצועית של איגוד מנהלי הרווחה.
 • קידום 2 סדנאות לעמידה מול תקשורת זרה מול אוכלוסיות שונות בשלטון המקומי (דוברים, מנכ"לים וכו').
 • 2 משלחות של מנהלי חברות כלכליות/תאגידים עירוניים במטרה ללמוד ממודלים לפיתוח כלכלי בחו"ל.
 • שיבוץ 25 מתנדבי "רוטרי" ברשויות שונות, בהקשר זה.
 • הנושא בבדיקת היתכנות. מדובר בפרויקט התנדבותי ורווחתי, שאיננו למטרות רווח.
 • 4 מפגשים- כל פעם עם נציגים שונים במטרה ללבן את השאלה המדינית-מקומית, "יחסינו לאן"

פעולות לביצוע

 • יחסי ישראל גרמניה- המשך שת"פ עם ארגון ה- DBBJ העוסק בהעצמת צעירים במגזר הציבורי בגרמניה.
 • יחסי ישראל סין קידום תיירות סינית בישראל.
 • פרויקט מיגור אנטישמיות ושנאת זרים ברשויות המקומיות, בשת"פ עם משרד החוץ.
 • כנס ראשי ערים בינ"ל בחסות ג'ק רוזן ומשה"ח.
 • היערכות לוועידת השלטון המקומי לרגל 70 שנה למדינת ישראל ו-80 שנה ב- 2018.
 • שיתוף פעולה עם האיגודים המקצועיים ומתן שירות והנגשה בעבורם לגורמים בינ"ל.
 • הכשרת מתנדבי "רוטרי" לאימוץ תאומויות של ערים בישראל ובחו"ל בהתנדבות ומינופן לכדי מימוש אופטימאלי.
 • בחינת אפשרות לקידום פרויקט הקמת בתי ספר חברתיים לכדורגל של "ריאל מדריד" ברשויות שונות ברחבי הארץ, כפרויקט דגל של מש"מ. זאת, בשת"פ עם השגרירות הספרדית, הקרן הבינלאומית של "ריאל מדריד" ומשרד התרבות והספורט בישראל.
 • סיעור מוחות מדיני-מקומי באשר לזירות יעד עם גורמי מפתח ממשרדי ממשלה, המגזר הפרטי והאקדמיה (סין; גרמניה; צרפת וארה"ב).
 • הכללת הנציגות הדיפלומטית הבכירה בוועידת השלטון המקומי ב-2017; רתימת כ-80-100 ראשי רשויות מהעולם לוועידה ב-2018.
 • ייצוג ישראלי מוניציפאלי בכ-2 כנסים של ה-CEMR וה-UCLG במטרה להעלות את קרנן של הרשויות המקומיות הישראליות בחו"ל ובכך, לפתוח עבורן דלתות למשקיעים זרים, פילנתרופים, גורמים עמם ניתן לקדם פרויקטים משותפים, ועוד.
 • ייצוג מקצועי בודד בכנס השנתי של ארגון ARLEM על מנת להתוות את דרך ההמשך
 • ייצוג מש"מ ב-2 כנסים בינ"ל ו-2 תערוכות בינלאומיות, למעט ה-UCLG  וה-CEMR המוזכרים לעיל.

6. פורומים וועדות

 

מטרות ויעדים

 • יעד איכותי- העצמת העוסק בקשרי חוץ, באשר הוא/היא ברשות המקומית, במטרה לקדם נושאים מהותיים ויומיומיים העומדים על סדר יומה של הרשות המקומית.
 • יעד כמותי- 3 מפגשים של פורום קשרי חוץ, כל אחד ברשות מקומית אחרת, ושלושה מפגשים של ועדת קשרי חוץ במש"מ (כאמור נבחנת אפשרות לשלבם).

פעולות לביצוע

 • קיום 3 מפגשים של פורום העוסקים בקשרי חוץ ברשויות המקומיות ובמשרדי הממשלה.
 • קיום 3 מפגשים של ועדת קשרי חוץ במרכז השלטון המקומי. (הערה: בחינת קיום 2 הפורומים בכפיפה אחת)

7. שת"פ אסטרטגי עם משרדי ממשלה וגופים נוספים

 

מטרות ויעדים

 • מינוף האינטרסים של הרשויות המקומיות אל מול אותם משרדי וגופי ממשלה ואיתור הזדמנויות בעבורן.
 • צירת 3 מפגשים במהלך השנה בשיתוף נציגי צה"ל, משרדי ממשלה, גופים במגזר השלישי ועוד שיש בהם כדי לעסוק בזירה הבינלאומית, כשהמטרה היא ביסוס מעמדו של מש"מ כמתווה מדיניות קשרי חוץ של השלטון המקומי בישראל.

פעולות לביצוע

 • עבודה מתמדת מול מטה משרד החוץ ונציגויותיו בחו"ל.
 • מתן מענה לפניות ובקשות מצד נציגויות המשרד ברחבי העולם.
 • תדרוך פרטני של נציגי משרד החוץ היוצאים לשרת בחו"ל.
 • סיעור מוחות מדיני ומקומי עם נציגי משרדי ממשלה ורשויות שונות בעלות זיקה לזירה הבינלאומית.
 • הידוק הקשר מול גופים כלכליים כגון התאחדות התעשיינים, איגוד לשכות המסחר, מטה להשקעות זרות במשרד הכלכלה ועוד, לטובת פיתוח כלכלי אורבאני בעבור הרשויות בזיקה לקשרי חוץ.
 • בחינת יצירת "שולחן עגול" להתוויית מדיניות אסטרטגית לקשרי החוץ של השלטון המקומי, בראשות יו"ר הועדה, ונציגי כלל משרד וגופי הממשלה וגופים נלווים.

 

עבור לתוכן העמוד