כנס ארגון COPPEM לקידום הדיאלוג והפיתוח בין הרשויות המקומיות באזור הים התיכון - מאי 2015

כנס ארגון COPPEM לקידום הדיאלוג והפיתוח בין הרשויות המקומיות באזור הים התיכון - מאי 2015

כחלק מהמגמה להנגיש יוזמות והזדמנויות בזירה הבינ"ל לרשויות המקומיות בישראל, הפיץ מינהל קשרי חוץ במרכז השלטון המקומי בתחילת 2014 קול קורא של תכנית SUDEP - Sustainable Urban Demonstration Energy Projects מטעם האיחוד האירופי.  המפגש היווה אירוע השקה של התכנית לעידוד "פרויקטים עירוניים בתחום של אנרגיה בת קיימא,  אשר תומכת ב-12 פרויקטים נבחרים ברשויות במקומיות במדינות צפון אפריקה והמזרח התיכון: לבנון, ירדן, הרשות הפלסטינית ובישראל (אילת וכפר סבא), וכן במרוקו ובתוניס.
משתתפים:
נציגים מ-12 רשויות מקומיות אשר זכו במימון של SUDEP (מישראל: אילת , טירה, שפרעם, רמלה, ראש העין  וכפר סבא בפרויקט משותף). בנוסף השתתפו  נציגים מ-21 רשויות מקומיות נוספות אשר משתתפות בתכנית מקבילה שנקראת CES-MED – תכנית שמסייעת לרשויות מקומיות לגבש וליישם מדיניות לפיתוח בר קיימא בנושאים שונים; אנרגיה, מים, פסולת ועוד.  נציגים ממשרדי האנרגיה והגנת הסביבה  נציגים מהאיחוד האירופאי, כלל  נציבות  מטעם האיחוד האירופאי, הזרוע הפיננסית של האיחוד  מזכירות איחוד מדינות הים תיכון.

ההפצה לרשויות המקומיות יצרה חלון הזדמנויות לרשויות לסייע במימון פרויקטים בתחום אשר הם מנסים לקדם, וזאת בראייה רחבה במטרה להביא לשינוי בזירה העולמית. במסגרת התוכנית לעידוד "פרויקטים עירוניים בתחום של אנרגיה בת קיימא" (SUDEP), זכו לאחר שנענו לקול הקורא הערים אילת וכפר סבא. היעדים שהוצבו בפרויקט במסגרת הקול הקורא מתמקדים בשלושה נושאים מרכזיים:
1. עידוד התייעלות אנרגטית, חיסכון באנרגיה ואנרגיה מתחדשת
2. שיפור היכולת של רשויות מקומיות להוציא לפועל מדיניות אנרגיה
3.  יצירת פעילויות לדוגמא אשר יהוו מודל לחיקוי באזור כולו
במסגרת הועידה התקיים טקס חתימה על COVENANT OF MAYORS – אמנה של ראשי ערים מתחייבים להפחתה של 20% גזי חממה עד 2020 – על האמנה חתמו בועידה רק ראשי ערים של פרויק  CES-MED אך במהלך הועידה הוחלט בתאום עם נציגי האיחוד להיערך לחתימה על האמנה באוקטובר הקרוב. מנהל קשרי  חוץ במרכז השלטון המקומי ימשיך ליצור חיבור בין פרויקטים מטעם ארגונים בינלאומיים לערים רשויות מקומיות בישראל בכדי ליצור שינוי.
 
בתוך כך במהלך חודש מאי 2015 נסעו ראשי הערים הנ"ל בליווי מנהלי הפרויקט מטעמם לכנס שערך האיחוד האירופי בעיר סחיאת שבמרוקו ושם הציגו הערים מישראל את התקדמות הפרויקטים בתחומים שהאיחוד מסייע במימונם. הפרויקט, הממומן על ידי האיחוד האירופי, שם לו למטרה לספק הדרכה, תמיכה וסיוע טכני לרשויות המקומיות במדינות המזרח התיכון. החזון הוא לסייע לרשויות אלו לייעל ולשפר את ביצועיהן הסביבתיים, ובמיוחד להקל על ההתמודדות עם אתגרי הפיתוח והקיימות העומדים בפניהן.

עבור לתוכן העמוד