קול קורא לאיחוד האירופי בנושא קידום תכניות שלום ישראליות-פלסטיניות- ההרשמה נסגרה

במסגרת פועלו של מנהל קשרי חוץ במרכז השלטון המקומי לאתר ולהנגיש יוזמות ראויות בעבור הרשויות המקומיות, ברצוננו להביא לידיעתכם את הנושא הבא:
האיחוד האירופי פרסם לאחרונה "קול קורא" בנושא קידום תכניות שלום ישראליות-פלסטיניות.

קול קורא לאיחוד האירופי בנושא קידום תכניות שלום ישראליות-פלסטיניות- ההרשמה נסגרה

בשלב השני, במידה ויאושר המועמד על ידי האיחוד האירופי (אישורים יינתנו במהלך חודש מאי), יהיה על המועמדים השונים למלא מועמדות מלאה, על כל המשתמע מכך.
להלן הלינק לטפסיי ההרשמה, הן בשלב הראשון והן בשלב השני:http://eeas.europa.eu/delegations/israel/grants_tenders/grants/index_en.htm
ישנם שני נושאי-על המודגשים על ידי ה"קול הקורא":

פרויקטים שעוסקים בהיבט המדיני, ויש בהם כדי להציע פתרונות לסכסוך הישראלי-פלסטיני (פחות רלבנטי לרשויות מקומיות).
פרויקטים העוסקים בפיתוח כלכלי-אורבני, חברתי ותרבותי, שיש בהם כדי לעודד יחסי עם-אל-עם, קשרי קהילה, היכרות האחד עם האחר, ועוד. שוב- מדובר בנושאים להם זיקה לסכסוך הישראלי-פלסטיני.

מדובר בנושאים הנוגעים ספציפית בסכסוך הישראלי-פלסטיני ולא ביחסי ישראל עם גורמים ערביים אחרים.

- לגבי הנושא השני, מייחד האיחוד האירופי סכום כולל של 1.4 מיליון יורו. פרס כספי מינימאלי לכל פרויקט זוכה יעמוד על 250,000 יורו, בעוד שפרס כספי מכסימלי לפרויקט זוכה יעמוד על 500,000 יורו.

- מימון חלקו של האיחוד האירופי חייב להיות בין 50-80% מכלל עלות הפרויקט.

- עפ"י הנחיות האיחוד האירופי, לא ימומנו מלגות ללימודים.

- נציין, כי אין למנהל קשרי חוץ במרכז השלטון המקומי כל נגיעה להליך הבחירה של הפרויקטים ויתרה מזאת, אין למנהל, כמו לכל גורם אחר, כל אפשרות, לפנות בשם הפונים לאיחוד האירופי על מנת לבקש הבהרות ו/או הסברים למיניהם.

- אנו ממליצים, כפי שעשינו בעבר, וללא שיהיה לנו כל עניין כספי ו/או אחר בכך, לפנות לגורם מקצועי העוסק בכתיבת "גרנטים" ספציפית עבור האיחוד האירופי, על מנת להגיש את המועמדות המלאה, במידה ונייר הקונספט הראשוני שלכם אכן יאושר על ידי האיחוד האירופי בחודש מאי. בשבועיים הקרובים, תועלה רשימת כותבי "גרנטים" העוסקים בכתיבת מועמדויות מסוג זה לאתר המשנה של מנהל קשרי חוץ באתר מרכז השלטון המקומי. אין למנהל כל אינטרס בבחירת האחד על פני השני, אלא שהמניע להעלאת המידע הוא מתן שירות טוב יותר בעבור הרשויות המקומיות בישראל.

עבור לתוכן העמוד