קבצי PDF

קבצי PDF

  קורס מהנדסים
  תכנית והנחיות לרישום
  ניהול רכש ולוגיסטיקה - סיליבוס וטופס הרשמה
  מרכז גישור
  תכנון עירוני מחוץ לקופסא
  היבטים ניהוליים ומקצועיים בעבודת חשב שכר
  מיסוי מוניציפאלי
  כלים משפטיים וניהוליים בעבודת התאגיד העירוני
  תמ"א 38
  מנהלניות בית שמש
  הכשרת יועצות למעמד האישה
  עשה ואל תעשה
  דירקטורים
  רווחה
  מינהל וזכאות
  יועצות לקידום מעמד האישה
  חשבי שכר
  עוברים לכיסא הנהג
  ניהול אבטחת מידע מתקדם
  מפגש במסגרת כנס יועצות לקידום מעמד האישה
  הכשרת פקחי אופניים
  הזמנה ותכנית היום
  הזמנה להרמת כוסית לראש השנה למנהלי משאבי אנוש
  מיצוי תקציבי חינוך
  דיני חינוך הלכה למעשה
  מנהיגות מוטת עתיד
  הכשרת פקחי אופניים
  עוברים לכיסא הנהג
  מנהלי מח' תברואה
  תכנון אסטרטגי
  דירקטורים
  דיני חינוך למשפטנים
  הסכמי שכר
  הכשרת יועצות למעמד האישה
  בקרת תקציבי רווחה
  מנהלי אירועים
  שכר עובדי הוראה
  מנהלי חשבונות
  ראשי רשויות ערביות
  מנהלי גביה
  דיני תכנון ובניה
  הכשרת מנהלי מטות בטיחות בדרכים
  מנהלות לשכה
  דיני בחירות
  מיסוי מוניציפאלי
  הכשרת בוררים
  בדיקה, בקרה ואכיפה עצמית לשכר
  דיני מכרזים מוניציפאלים
  מנהלני/ות בתי ספר
  טכנופדגוגיה
  מנהלי משאבי אנוש
  ביטוח
עבור לתוכן העמוד