ARLEM

ARLEM

ארגון ARLEM או בשמו המלא  The Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly מייצג מעל ל- 80 גופים מוניציפאליים ממדינות האיחוד האירופי והמזרח התיכון. מטרתו העיקרית הינה קידום דיון פוליטי בנושאים הנוגעים למדינות מזרח התיכון ויבשת אירופה יחד. בין היתר, הארגון מקדם נושאים העוסקים בשינויי אקלים, שיתופי פעלה בילטראליים, תרבות, פיתוח כלכלי וחברתי, חינוך, תעסוקה,  איכות הסביבה, תחבורה ועוד.

המינהל לפיתוח בין-לאומי במרכז השלטון המקומי חבר בארגון זה ופועל בשיתוף פעולה מלא עם נציגיו לקידום האינטרסים של הרשויות המקומיות בישראל בפלטפורמה זו.

 » לקריאה נוספת אודות ARLEM  אנא בקרו באתר האינטרנט 

 

עבור לתוכן העמוד