המשרד לפיתוח הנגב והגליל

המשרד לפיתוח הנגב והגליל

הוקם בינואר 2005 מכוח החלטת ממשלת ישראל, במטרה לפתח את הנגב והגליל ולהביא אותם לידי צמיחה ושגשוש תוך ניצול מרחב האפשרויות הקיים בהם.

המשרד לפיתוח הנגב והגליל החל בבניית תשתית יציבה לטיפול בתחומי התעסוקה והתעשייה, דיור והתיישבות, חינוך וחברה בנגב ובגליל תוך ביצוע פרויקטים מחוללי מפנה.

 

המינהל לפיתוח בין-לאומי במרכז השלטון המקומי פועל בשיתוף פעולה עם המשרד לפיתוח הנגב והגליל לקידום הרשויות באזורים אלו.  

» לקריאה נוספת על פעילות המשרד לפיתוח הנגב והגליל, אנא בקרו באתר האינטרנט של המשרד לפיתוח הנגב והגליל

עבור לתוכן העמוד