אודות

אודות

המינהל המוניציפאלי עוסק במגוון נושאים מוניציפאליים העומדים לפתחם של הרשויות ותושבי מדינת ישראל בכל המגזרים ובכל רחבי הארץ . אנשי המקצוע מלווים את הרשויות המקומיות בכל ענייניהם השוטפים, משמשים זרוע מקשרת בין המרכז לבין ראשי הרשויות, מייעצים להם וקשובים לבעיות העולות מן השטח. זאת, על מנת לסייע בפתרון המצוקות הקיימות ובעזרת חיבור ותיווך למשרדי הממשלה הרלוונטיים.

 

בנוסף, המינהל מטפל באופן רוחבי ומקיף בתחום הדיור התכנון והבנייה ומעורב בהחלטות ממשלתיות הנוגעות לענייני הרשויות בתחום זה ומלווה באמצעות יועציו את הליכי התכנון והבניה בשלטון המקומי.

 

איך יוצרים איתנו קשר:

 

דנה דקו- מדנס  03-6844297 danad@masham.org.il

 

עבור לתוכן העמוד