אודות קורס מינהל שלטון מקומי

בשנים האחרונות התפתחה מודעות רבה לאיכות המינהל והושם דגש רב על שיפור איכות המינהל הציבורי במגזר הממשלתי ובשלטון המקומי. תקופה זו מאופיינת בפעילות רבה להעלאת רמת המינהל הציבורי באמצעות הטמעת שיטות לשיפור עבודה מחד, ומאידך- בפיתוח אישי לקידום יכולותיהם של מנהלים ועובדים.

אודות קורס מינהל שלטון מקומי

עבור לתוכן העמוד