כנס מנהלי מחלקות הקליטה

כנס מנהלי מחלקות הקליטה

בחודש דצמבר התקיים הכנס הראשון למנהלי מחלקות הקליטה. מנכ"ל מרכז השלטון המקומי, שלמה דולברג,קרא לגבש סל קליטה אחיד לכל עולה. עוד השתתפו: מנכ"ל משרד הקליטה, אלכס קושניר , ראש עיריית קצרין ויו"ר ועדת קליטה במרכז השלטון המקומי, מר דימה אפרצב שציינו לחיוב את היוזמה ליצור הכשרה כוללת למנהלי מחלקות הקליטה מתוך מטרה לפתח את ההון האנושי ברשויות.

בכוונת מרכז השלטון המקומי ליצור הכשרה כוללת למנהלי מחלקות הקליטה מתוך מטרה לפתח את ההון האנושי ברשויות. באשר לקליטת עליה מאתיופיה, בירך דולברג את מנהלת התכנית הלאומית החדשה, וציין כי הרשויות המקומיות יהיו שותפות מלאות לתכנית הלאומית שתגבש המדינה.

עבור לתוכן העמוד