מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, מכללת אור יהודה, משה סעדון 87, אור יהודה 

משך הקורס: 28 שעות אקדמיות | במסגרת 4 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 20/12/2021 
מועד סיום הקורס: 10/01/2022

שכר לימוד:
990  ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.

לאור מעבר בתי הספר לניהול עצמי , תפקיד אב הבית הופך למשמעותי יותר ודורש מיומנויות שונות. אב הבית הינו עובד מינהלה מרכזי בבית הספר כשבין תחומי האחריות שלו:

  • תחזוקת תשתיות בבית הספר
  • אספקה והתקנת ציוד בבית הספר
  • סיוע בשמירה על בטיחות התלמידים.

נושאים אלה עומדים באופן ישיר עם הצורך באיגום משאבים של בתי הספר וגיבוש תשתית מנהלתית למימוש האוטונומיה הכלכלית בבית הספר תוך העצמת בעלי תפקידים כגון אב הבית.