עיקר תכליתו של דין המשמעת הינו להגן על תפקודו התקין של השירות הציבורי ולשמור על תדמיתו בעיני הציבור.

בית הדין למשמעת פועל מכוח חוק רשויות מקומיות (משמעת), התשל"ח – 1978.

תפקידו של בית הדין לדון בתובענות המוגשות כנגד עובדים בגין עבירות משמעת אשר מבוצעות במהלך ביצוע תפקידם וזאת תוך הקפדה על כללי החוק ועשיית צדק.

פגיעה במשמעת מתקיימת החל ממצב בו עובד נוקט בהתנהגות שאינה הולמת ואינו מקבל מרות וכלה בעובד שהורשע בפלילים, בין אם במסגרת עבודתו ובין אם לאו.