מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 21 שעות אקדמיות | במסגרת 3 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 03/04/2024
 

שכר לימוד:
1,400  ₪ שכר לימוד לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
1,550  ₪ שכר הלימוד למשרדי ממשלה, גופי סמך  וגופים פרטיים
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.

השכר, מהווה אחת ההוצאות העיקריות של רשות מקומית. ניהול לא נכון של השכר יכול ליצור תשלומי יתר לעובדים, אשר יביאו לכדי היווצרות של חריגות בשכרם של העובדי הרשות, או תשלומי חסר, אשר בעקבותיהם הרשות תצטרך להתמודד עם הליכים משפטיים, תשלומים של הלנת שכר, הוצאות משפטיות ועוד.

ניהול שכר תקין, תוך הפעלה של מנגנוני בקרה וביקורת שוטפים, מאפשר לרשות מקומיות לתכנן נכון את ההיבט התקציבי ואף מהווה אחד הפרמטרים על פיהם נמדד הרשות על ידי משרד האוצר ומשרד הפנים