מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 49 שעות אקדמיות | במסגרת 7 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 07/02/2023 
מועד סיום הקורס: 28/03/2023

שכר לימוד:
2,750  ₪
לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
2,950  ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


תפקיד שירותי הרווחה לטפל באוכלוסיות החלשות והנזקקות של הרשויות המקומיות כגון: משפחות במצוקה, ילדים בסיכון, אזרחים ותיקים, נכים, אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית וקהילות.
קבלת המימון הרלוונטי כרוכה במערך של נהלים, שיטות לקביעת הזכאות לתמיכות ממשלתיות, והנחיות לדיווח. המימון נתון לבקרה ולביקורת. הכרה מיטבית של הנהלים ויצירת דפוסי עבודה תקינים הם מקדם חשוב להבטחת ההכנסות ולמיצוי הזכאויות. בנוסף, התנהלות יעילה יכולה להוסיף ערכים כלכליים נוספים לרשות המקומית.
ניהול משק כספי תקין ומאוזן ברשויות המקומיות, בצד הבטחת מערך שירותים איכותי לתושבים מתאפשר בין היתר ביכולתה של הרשות למצות את זכויותיה במיצוי תקציבים להם היא זכאית.
קורס זה נועד לשדרג את הידע הנדרש ברשות המקומית לעניין ניהול ומיצוי מערך ההכנסות ממשרד הרווחה ולהקנות למשתתפים: כלים נוספים לניהול מערך ההכנסות, חיזוק יכולת מיצוי ההכנסות, חשיפה למקבלי החלטות ופקידי ממשלה ובמקביל גם חשיפה לעמיתים ברשויות אחרות וליצירת שתופי פעולה.