מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 60 שעות אקדמיות | במסגרת 10 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 03/0/2024
 

שכר לימוד:
3,650  ש"ח  לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
4,000 ש"ח למשרדי ממשלה, גופי סמך וגופים פרטיים.
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


עולם הגישור מציע כלים מתקדמים שיכולים לסייע למנהלים בשלטון המקומי בניהול אפקטיבי יותר ובהעצמת עובדיהם.
יכולות כמו הקשבה, איתור ומיפוי צרכים, בניית הסכמות ומו"מ משתף, מהווים את אבני היסוד של עולם הגישור ומביאים לסביבת העבודה ברשויות המקומיות שיח של אחריות משותפת, הקניית מיומנויות ניהול מחלוקות ויישובם בדרך של כבוד הדדי ובנוסף כלים ניהוליים לשיפור עבודת צוות, המבוססים על אמון ושיתוף פעולה.
**בנוסף לתעודה המקצועית שמקנה למנהלים אפשרות להתמקצע בתחום הגישור , הקורס מקנה גם כלים לחיים ומיומנויות ותפיסות יצירתיות בכל הקשור למערכות יחסים ומהווה חלק מהתפתחות והעצמה אישית .