מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 49 שעות אקדמיות | במסגרת 7 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 23/01/2024 
 

שכר לימוד:
3,000  ₪ שכר לימוד לעובדי  השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
3,300  ₪ שכר הלימוד למשרדי ממשלה, גופי סמך  וגופים פרטיים.
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


לעובדי הרשויות ולחברי וועדות המכרזים תפקיד מהותי ומרכזי בשמירה ופיקוח על חוקיות פעולות ההתקשרות והמכרזים. רבים מהפגמים והטעויות במכרזים ניתן להימנע מהם מלכתחילה לו הנוגעים בעניין יוכלו לזהות מבעוד מועד את הכשלים התהליכיים, המשפטיים, האנושיים והכלכליים שבתהליכים המכרזיים.
עם הכרה ראויה של תהליכי המכרז והיכרות של הפגמים האפשריים, ניתן להשפיע משמעותית על תהליכו ועל גורלו של המכרז המוניציפאלי ובכך להביא לשמירה על עקרונות המכרז, כללי מנהל תקין ועל אמון הציבור בשיטה.