מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 56 שעות אקדמיות | במסגרת 8 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 08/01/2024

שכר לימוד:
3,400 ₪ שכר לימוד לעובדי  השלטון המקומי ( מחיר מסובסד).
3,750 ₪ שכר הלימוד ל משרדי ממשלה, גופי סמך  וגופים פרטיים.
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


תחום משאבי האנוש בשלטון המקומי הוא תחום דינמי, המתאפיין בשינויים תדירים ובחידושים תכופים בכל הנוגע להעסקת עובדי קבלן, שימוש במיקור חוץ, חוזי עבודה אישיים, עובדי חברות עירוניות, הסכמי שכר קיבוצים ועוד. בקורס נתמקד בהכרת דיני העבודה, דיני משמעת והסכמי השכר, ננתח פסקי דין תקדימיים ונלמד כיצד ליישם את הסכמי השכר כחוק ולהימנע מחריגות שכר ותביעות מסוגים שונים. למנהלי משאבי אנוש קורס זה מוכר לצורך תוספת שכר אקדמאית פרופסיונאלית 2017 . לחשבי שכר הכשרה זו נקבעה כחלק מתוכנית של 168 שעות. קורס זה, הינו פעימת חובה, ושעותיו נחשבות לחלק מההכשרה המצטברת לצורך הזכאות בתוספת של %10 לחשבי השכר ברשות. מי שאינו זכאי לתוספת %10 בשכר, תעודה זה תקנה לו שעות לגמול השתלמות של משרד החינוך , בכפוף להנחיית ועדת גמול ההשתלמות.