מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 42 שעות אקדמיות | במסגרת 6 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס:20/05/2024
 

שכר לימוד:
2,600 ₪ שכר לימוד לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
2,850  ₪ שכר הלימוד למשרדי ממשלה, גופי סמך  וגופים פרטיים.
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


תחום התכנון והבניה הוא תחום מרכזי ורגיש  בשלטון המקומי, המשפיע  באופן רחב על פניה האורבניים והחברתיים של הרשות המקומית, כמו גם על הזכויות התכנוניות, הקנייניות,  והכלכליות של כלל בעלי המקרקעין.

כשם שהתכנון הוא דינמי ומשתנה, כך גם הדין.  רק ב-5 השנים האחרונות אושרו למעלה מ-25 תיקונים לחוק, לצד תקנות חדשות. כל אלה הופכים את תחום התכנון והבנייה למורכב ומחייבים לימוד מעמיק כמו גם ריענון  של מגוון הנושאים, בהם דנים ועוסקים דיני התכנון והבניה.