מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 63 שעות אקדמיות | במסגרת 9 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 12/02/2024
 

שכר לימוד:
4,200 - ₪ שכר לימוד לעובדי השלטון המקומי ( מחיר מסובסד)
4,600 - ₪ שכר הלימוד למשרדי ממשלה, גופי סמך  וגופים פרטיים 
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


הכשרת דירקטורים בתאגידים מוניציפאליים וציבוריים מקנה לך היכרות והבנה עם המבנה הייחודי של התאגידים המוניציפאליים והציבוריים וההיבטים השונים המאפיינים את צורת פעילותן. היכרות זו חשובה לצורך תפקוד טוב יותר כמנהל בכלל וכנושא משרה בתאגיד בפרט.
הקורס יקנה לך ידע מקצועי נרחב , הן בתחום המשפטי והן בתחום הפיננסי , שיתרום לביסוס הפעולות וקבלת ההחלטות הנדרשות ממך כדירקטור.