מיקום הקורס: הקורס יערך מקוון on line בממשק microsoft teams

משך הקורס: 40 שעות אקדמיות | במסגרת 10 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 23.1.20243 
 

שכר לימוד:
1,050 ש"ח שכר לימוד לעובדי עריות ומועצות מקומיות, החברות במרכז השלטון המקומי ( מחיר מסובסד)

1,150 ש"ח שכר הלימוד לעובדי מועצות אזוריות, משרדי ממשלה, גופי סמך  וגופים פרטיים

סביבת Microsoft 365 הינה הסביבה שנוגעת בכל עובדי הרשות המקומית, באופן ישיר ובלתי אמצעי, יחד עם זאת מספקת נגישות לנתוני הרשות המקומית באמצעים שונים כגון: Exchange Online (Mail), SPO, OneDrive, Teams ומגוון רחב של כלים עליהם נדרש מנמ"ר הרשות (או מי מטעמו) להגן ולפקח.

קורס זה מתאר כיצד להקים, להגדיר ולנהל את מערכת  M365 כולל זהויות, שירותי הליבה השונים ומערכות הגנה סביבתיות.  בקורס תלמדו כיצד לתכנן את התצורה של סביבת M365 משלב הבסיס דרך ניהול משתמשים, רישוי, מערכת הדואר, ניהול SPO ועד טיפול באבטחת המידע של הסביבות הללו.

הקורס כולל גם הקמה וניהול אינטגרציה עם זהויות משתמש קיימות: On-Prem AD, לתכנן, להגדיר ולנהל שירותי ליבה ולדווח על מדדי מפתח. הקורס כולל סביבת מעבדות מקיפה בענן (זמין ל 180 יום) וחומרי לימוד (כל התוצרים באנגלית)