מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 42 שעות אקדמיות | במסגרת 6 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 01/01/2024 

שכר לימוד:
2,600  ₪ שכר לימוד לעובדי  השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
2,850  ₪ שכר הלימוד ל משרדי ממשלה, גופי סמך  וגופים פרטיים.
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


רכזי ההון האנושי הינם חוד החנית של מערכי ההון האנושי בשלטון המקומי בכל הנוגע לגיוס וקליטת עובדים, קביעת תנאי שכר, מימוש זכאויות שונות של עובדים, טיפול ותפעול של מערך נוכחות ועוד. משכך,  תפקידו של רכז ההון האנושי ברשות הינו בעל אחריות משמעותית ותפעול נכון של תחומי האחריות השונים יסייע לארגון ביצירת אקלים ארגוני מכבד, טיפוח ההון האנושי וכן עבודה במסגרת החוקים והכללים החלים בשלטון המקומי.

הקורס מקיף ונוגע במגוון התחומים השונים המרכיבים את תפקידו של רכז ההון האנושי ברשות המקומית. כמו כן, הקורס מעניק כלים פרקטיים וישימים לביצוע מיטבי של התפקיד במטרה להוביל את הרשות למצוינות ועמידה ביעדים