מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 21 שעות אקדמיות | במסגרת 3 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 14/02/2024

שכר לימוד:
1,400- ₪ שכר לימוד לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
1,550- ₪ שכר הלימוד למשרדי ממשלה, גופי סמך  וגופים פרטיים
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


בעקבות הלכת דירות יוקרה אשר ביטלה את הפרקטיקה של הסכמי פיתוח, נחקק סעיף 198א לפקודת העיריות אשר איפשר עריכת הסכמי פיתוח עם יזמים. במסגרת הקורס נציג סוגי הסכמים נוספים דוגמת הסכמי טרום תב"ע והחשיבות שלהם, הסכמי חילופי מקרקעין ומטלות ציבוריות וההשלכות הנובעות מהם על קופת הרשות הציבורית.