מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 84 שעות אקדמיות | במסגרת 12 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 20/12/2023 
 

שכר לימוד:
4,600  ₪ שכר לימוד להשלטון המקומי (מחיר מסובסד)
5,050  ₪ שכר הלימוד למשרדי ממשלה, גופי סמך  וגופים פרטיים
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


מבנה ההעסקה בשלטון המקומי הינו ייחודי ומורכב. מגוון הסכמים קיבוצים, תוספות סקטוריאליות, הסכמים מקומיים, הנחיות רגולטוריות שוטפות וצורך מתמיד בביצוע בקרה שוטפת. בכדי ליישם נכון את שלל ההוראות נדרשת מיומנות רבה והבנה מעמיקה.
בקורס זה נלמד על מגוון הסכמי העסקה בשלטון המקומי ונעניק למשתתפים כלים ודגשים ליישום תקין של ההסכמים והוראות הרגולטוריות.