ממונים על ההכנסות, חיוב וגביה

הכנס השנתי של הממונים של הכנסות חיוב וגבייה

לצפייה בתוכנית השנתית 

ממונים על ההכנסות חיוב וגביה


מנהלי הספריות הציבוריות בישראל

הכנס השנתי של מנהלי הספריות הציבוריות בישראל

לצפייה בתכנית השנתית 

מנהלי הספריות הציבוריות בישראל


מינהל ארגון ושירות

הכנס השנתי של מנהלי ארגון ושירות

לצפייה בתכנית השנתית

מינהל ארגון ושירות


עובדי/ות מינהל וזכאות

הכנס השנתי של עובדי מינהל וזכאות

לצפייה בתוכנית השנתית

עובדי/ות מינהל וזכאות


ראשי רשויות ערי פיתוח ואיו"ש

הכנס השנתי של ראשי רשויות ערי פיתוח ואיו`ש

לצפייה בתוכנית השנתית

ראשי רשויות ערי פיתוח ואיוש


מנהלי רישוי עסקים ושילוט

הכנס השנתי למנהלי ועובדי רישוי עסקים ושילוט

לצפייה בתוכנית השנתית

מנהלי רישוי עסקים ושילוט


מנהלי משאבי אנוש

תוכנית ההשתלמות השנתית של מנהלי משאבי אנוש

לצפייה בתוכנית השנתית

מנהלי משאבי אנוש


מנהלי מחלקות תברואה, פיקוח ואיכות הסביבה

הכנס השנתי למנהלי מחלקות תברואה, פיקוח ואיכות הסביבה ברשויות המקומיות

לצפייה בתוכנית השנתית

מנהלי מחלקות תברואה, פיקוח ואיכות הסביבה


ראשי רשויות דרוזיות וצ`רקסיות

לצפייה בתוכנית השנתית

ראשי רשויות דרוזיות וצרקסיות


ראשי רשויות ערביות

לצפייה בתוכנית השנתית

ראשי רשויות ערביות


מנהלי מערכות מידע

ההשתלמות השנתית של פורום מנהלי מערכות מידע ברשויות המקומיות

לצפייה בתוכנית השנתית 

מנהלי מערכות מידע