מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביביסודות הבניה הירוקה

משך הקורס: 42 שעות אקדמיות | במסגרת 6 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 10/05/2023

שכר לימוד:
2,550- ₪
לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
2,950- ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


איסוף, טיפול וסילוק של פסולת מוניציפלית (ביתית / גושית / גזם / הפרדה במקור) הם מתפקידיה העיקריים של הרשות המקומית בתחום איכות הסביבה .

לעיתים מנהל השפ"ע או התברואה חסר את הידע המקצועי העדכני והחשיפה למתרחש ברשויות מקומיות אחרות לכן המשתתפים  בקורס ילמדו וייחשפו לנושאים רבים הנוגעים בליבת ניהול הפסולת ברשות המקומית  לרבות  גישות לתכנון וניהול מערך לטיפול בפסולת לסוגיה השונים , חוקים ותקנות, מתקני הקצה, גיוס תושבים וקהילות ועוד.