מיקום הקורס:

מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס:

70 שעות אקדמיות | במסגרת 10 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס:

17/02/2021

שכר לימוד:

3500 - ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
3950 - ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי

שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


בעידן המודרני תפקיד מנהל/ת הלשכה מקבל משנה חשיבות כמתאם/ת בין בכירי הרשות לראש הרשות, לתושבים ולגורמים מחוץ לרשות המקומית. כמו כן נדרשת מנהלת הלשכה ליידע מתקדם, תפעול מערכות משרד ממוחשבות וניהול אדמיניסטרטיבי מקצועי. לכן, פנים רבות נוספו לתפקיד מנהל/ת הלשכה בנוסף לניהולהמשרד. קורס זה מקנה ידע ומיומנויות חדשות המאפשרות למנהל/ת הלשכה להתמודד טוב יותר עם הדרישות הגוברות והולכות. מניסיוננו, הקורס המוצע הפך לאחת מאבני היסוד המסיעות לתפקוד מנהל/ת הלשכה ומאפשר למידה תוך גיבוש קבוצת עמיתים, הדנה ומתלבטת בבעיות דומות.